Proiect de consolidare, restaurare și punere
în valoare a beciurilor fostelor Case Domnești
din cadrul Mănăstirii ”Radu Vodă”
Beneficiar: Mănăstrirea ”Radu Vodă”
Localitate: București
Suprafața: 620 mp

Photo credit: George Ioniță

Echipa
Arh. Aurel Ioan Botez
Arh. George Bogdan Teodorescu
Arh. Ionuț Tudose
Arh. Mihai Flondor
Arh. Alex Brbeanu
Arh. Octavian Costin

MĂNĂSTIREA RADU VODĂ